SRB | EN | DE

Month

February 2018
Artysh:lab je ovog meseca imao čast i privilegiju da rezultate svog prvog naučnog istraživanja predstavi širokoj stručnoj i naučnoj javnosti na stručno-naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2018.“ Konferencija je održana u Nišu od 01-04. februara sa centralnom temom „Planiranje defektološkog rada – izazovi, problemi, rešenja”, a na kojoj je učestvovalo više od 400...
Read More