SRB | EN | DE

Milica Aleksić

Osnivač, Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Biografija

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je osnovne i master akademske studije, drugog stepena, na studijskom programu Medicina. Tokom svog školovanja se bavila naučno istraživačkim radom u oblasti neurologije i fizikalne medicine sa rehabilitacijom. Svoje radove je prezentovala na 56. i 57. Kongresu studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnm učešćem. Od 2009- te godine stiče praktično znanje i potrebne veštine u ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Reuma centar, Gornja Trepča.

Od 2015-te jedan je od osnivača organizacije ARTYSH.LAB i radi na tome da nađe način da za različite naučne dokaze nađe praktiču primenu u radu sa decom najranijeg uzrasta u oblasti muzike. Koautor je programa Baby Artysh- koncerti za bebe i decu do 3 godine. Na osnovu prikupljenih i obrađenih rezultata istraživanja iz oblasti neurologije i neuromuzikologije kreiran je koncept koncerata Baby Artysh.

Po završetku fakulteta, pripravnički staž je obavila u DZ Čačak i Opštoj bolnici u Čačku. Nakon položenog stručnog ispita za doktora medicine u januaru mesecu 2017., upisuje i završava specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu- Fizikalna medicina i rehabilitacija. 

Trenutno je zaposlena u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.

Aktivnosti

2015
Koautor projekta Baby Artysh- koncerti za bebe i decu 0- 3 godine