SRB | EN | DE
Trajanjeoko 50 minuta
Mesto održavanjaMuzej nauke i tehnike
Formainteraktivni koncert

Artysh koncertiranje za decu od 5. godine do 5. razreda

Interaktivni koncerti za decu uzrasta od 5. godine do 5. razreda i roditelje imaju za cilj muzičko- estetko vaspitanje. Kroz koncert prisutne vodi jedan od članova Artysh tima sa nizom jednostavnih aktivnosti i zadataka zabavno- edukativnog karaktera. Aktivnosti su osmišljene tako da prate osnovne muzičke elemente: melodiju, harmoniju i ritam i podrazumevaju aktivno slušanje, reakcije tapšanjem, marširanjem, pokretom.

U toku koncerta voditelj upoznaje publiku i sa osnovnim karakteristikama izvođačkih instrumenata na kojima se program izvodi i načinom dobijanja zvuka na njima.