SRB | EN | DE

Putevima nauke, kroz muziku

Artysh:lab je ovog meseca imao čast i privilegiju da rezultate svog prvog naučnog istraživanja predstavi širokoj stručnoj i naučnoj javnosti na stručno-naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2018.“ Konferencija je održana u Nišu od 01-04. februara sa centralnom temom „Planiranje defektološkog rada – izazovi, problemi, rešenja”, a na kojoj je učestvovalo više od 400 učesnika iz Srbije, zemalja regiona, Italije, SAD-a.

Naše istraživanje sprovedeno je u Specijalnom vrtiću „Venčić“ i „Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine“ i obuhvatilo je 70 mališana. Ideja vodilja ovog istraživanja nastala je posmatranjem dece na koncertićima, uočavanjem njihovih rekacija koje  su nas svakodnevno ohrabrivale da nastavimo svoje usavršavanje i proširivanje programa. Naučni tim Artysh:lab-a sastavljen od lekara- Milica Aleksić, psihologa- Milena Dulanović i defektologa- Katarina Matić je za cilj ovog istraživanja postavio upravo to – reakcije dece na klasičnu muziku, emocije koje ispoljavaju i intezitet emocja koji se javlja kod dece. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u sesiji obrazovanja, kao inovacija u defektološkom radu.

U toku koncertne sezone 2016/ 2017. godine, sprovedeno je istraživanje koje je imalo za cilj praćenje rekacija, emocija i inteziteta ispoljavanja emocija dece na muziku. Jedan od značajnih rezultata istraživanja ukazuje na to da sva deca (100%) ispoljavaju neku od emocija tokom koncerta.

Ovako dobijeni rezultati ukazuju na značaj uticaja i prisutnosti klasične muzike u svakodnevnom radu sa decom na emotivni i kognitivni razvoj deteta, kao i na sposobnost ispoljavanja različitog spektra emocija.

Zadovoljstvo da prikažemo kako naši koncertići izgledaju imali smo na sesiji video prikaza – primera dobre prakse, gde su naši saradnici vrtića „Venčić“ čiji je predstavnik bila defektolog Lucija Smiljanić izložili svoje utiske o obogaćivanju vaspitno-obrazovnog rada našim koncertićima, o reakcijama dece i dobrobitima kako za decu ometenu u razvoju tako i za decu tipičnog razvoja. Pohvale za izuzetan rad od strane kolega i Društva Defektologa nisu izostale, kao ni ponude za dalju saradnju.

Artysh:lab korača u ritmu nauke i razvoja svakoga dana, i posvećenim radom utiskuje nove puteve saznanja kroz umetnost.

 

Katarina Matić, master defektolog