SRB | EN | DE

Tag

Conference
U današnje vreme muzika je nezaobilazna u našoj svakodnevnici. Muziku slušamo kada se odmaramo, kada vežbamo, kada radimo. Šta više, slušamo je i onda kada to ne želimo svesno. Još su Grci smatrali važnim muziku i muzičko obrazovanje, jer kako Platon kaže:,,Nije li muzičko vaspitanje zato tako moćno što harmonija i ritam silaze u dubinu...
Read More