SRB | EN | DE

Izvođači, istraživači, saradnici

Tim pažljivo gradimo od pojedinaca koji su odgovorni prema svom pozivu, žele da se usavršavaju, vodi ih želja za ličnim rastom i poseduju istraživački, stvaralački i timski duh.
TIM IZVOĐAČA

Sezona 2019/ 2020

Bojana Dadić, violina
Nikola Ulemek, klarinet
Luka Božanić, gitara
Maja Milekić, klavir
Jelena Rubaković, violina
Natalija Stošić, violina
Miloš Lončar, harmonika
Emilija Petković, klavir
Aleksandar Popović, klarinet i saksofon

Voditelji programa:
Neda Aleksić
Stajka Rajić

Sezona 2018/ 2019

Bojana Dadić, violina
Nikola Ulemek, klarinet
Luka Božanić, gitara
Maja Milekić, klavir
Jelena Rubaković, violina
Natalija Stošić, violina
Miloš Lončar, harmonika
Emilija Petković, klavir
Aleksandar Popović, klarinet i saksofon

Gosti:
Bojan Krtinić, klarinet
Isidora Simović, klavir
Luka Lopičić, harmonika
Višnja Dimitrijević, orgulje

Voditelji programa:
Neda Aleksić
Stajka Rajić
Milica Davinić

Sezona 2017/ 2018

Neda Aleksić, klavir
Jasmina Nedeljković Perme, klavir
Bojana Dadić, violina
Milica Davinić, klavir
Nikola Ulemek, klarinet
Miloš Miketić, flauta
Luka Božanić, gitara
Maša Babić, klavir
Maja Milekić, klavir
Jelena Rubaković, violina
Ana Komarica, viola
Natalija Stošić, violina
Olivera Matić, violina
Miloš Lončar, harmonika
Nevena Pegaz, violončelo

Sezona 2016/ 2017

Neda Aleksić, klavir
Nataša Kuzmanoski, klavir
Bojana Dadić, violina
Mina Mladenović, violina
Aleksandar Popović, klarinet, saksofon
Marko Lukić, harmonika
Nikola Ulemek, klarinet
Milena Pavlović, klavir
Miloš Miketić, flauta
Maša Babić, klavir
Maja Milekić, klavir
Jelena Rubaković, violina
Ana Komarica, viola
Natalija Stošić, violina
Olivera Matić, violina

Sezona 2015/ 2016 

Neda Aleksić, klavir
Nataša Kuzmanoski, klavir
Bojana Dadić, violina
Mina Mladenović, violina
David Sič, kontrabas
Aleksandar Popović, klarinet, saksofon
Svetlana Jovičić, flauta

BILI SU NAM U GOSTIMA

Marko Marić, kompozitor i pijanista
Igor Havran, violina
Ena Petković, violina
Milica Nikolić, viola
Tamara Grubin, violina
Ana Petrović, solo pevanje
Jovana Jovićević, solo pevanje
Gudački kvartet Pandora

TIM ISTRAŽIVAČA

Milica Aleksić- doktor medicine
Katarina Matić- master defektolog
Neda Aleksić- PhD student Kineziologije

SARADNICI U REALIZACIJI AKTIVNOSTI

Marko Marić, kompozitor i pijanista
Milena Dulanović, psiholog
Jelena Simić, voditelj/ asistent
Aleksandra Škaljak, voditelj/ asistent