SRB | EN | DE
Serija koncerata za decu iz osetljivih društvenih grupa

POZIV za učešće u projektu Artysh Srcem

Zahvaljujemo se svima vama koji ste se prijavili na naš Poziv. Na osnovu uvida pristiglih prijava, u nastavku sledi spisak Institucija/ organizacija čiji rad planiramo da podržimo održavanjem Artysh koncerata do kraja 2024. godine

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite “Zračak”, Čačak

Vrtić Venčić, PU Savski venac, Beograd

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “1. novembar”, Čačak

Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno”, Zemun

Centar za integraciju mladih, Beograd

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd

Donatorski koncerti za NURDOR

Za dalje detalje o saradnji, odabrane institucije/ organizacije ćemo kontaktirati putem mejla. 

 

Poziv je upućen institucijama, kao i vladinim i nevladinim organizacijama, koje se bave negom i brigom dece iz osetljivih društvenih grupa. Iz našeg dosadašnjeg, višegodišnjeg, aktivizma i saradnji u okviru brige o deci iz osetljivih društvenih kategorija, poznato nam je koliko je izazovno organizovati svakodnevnicu za mališane i koliko su dragoceni sadržaji koji izlaze iz okvira osnovne brige i nege. U tom kontekstu, a povodom obeležavanja predstojeće godine kojom zaokružujemo deceniju postojanja, želimo da organizujemo koncerte za najmlađe kojima sadržaji koji se odnose na muziku, umetnost i kulturu nisu lako dostupni. 

U okviru projekta Artysh Srcem planiramo održavanje ukupno deset humanitarnih koncerata u različitim insitucijama i organizacijama koje se bave brigom i negom dece iz osetljivih društvenih grupa.  Planirali smo da koncerte sviramo u svim gradovima u kojima je trenutno oformljen Artysh tim, u Beogradu, Čačku, Novom Sadu i Šapcu.

Poziv je otovoren do 20.3.2024. u 12h. Prijavu može da popuni zaposleni u određenoj instituciji/ organizaciji koji ima saglasnost odgovornog lica te organizacije. Link za prijavu ćete pronaći ispod ovog teksta, a saglasnost se može napisati u slobodnoj formi, uz potpis i kontakt odgovornog lica institucije/ organizacije koju je potrebno skenirati i dodatno dostaviti na mejl srcem@artyshlab.org sa naznakom Za konkurs Artysh Srcem.

Rezultate poziva ćemo objaviti 1.4.2024. u 12h na našim društvenim mrežama i učesnike ćemo o rezultatima obavestiti putem mejla. Realizacija koncerata je predviđena u toku 2024. godine, u saradnji i dogovoru sa određenom institucijom/ organizacijom.

Izbor institucija/ organizacija za saradnju u realizaciji koncerata ćemo izvršiti na osnovu uvida u podatke iz prijavnog obrasca, broja dece koja su korisnici usluga i dinamike događaja za decu u okviru institucije/ organizacije. Želja nam je da što veći broj dece bude obuhvaćen projektom i da deca koja imaju nedovoljno dodatnih aktivnosti imaju priliku da uživaju u muzici. Broj koncerata po gradovima nije unapred određen. Ukupan broj koncerata koji će biti održan je 10.

Humanitarni koncerti su deo našeg rada od samog osnivanja 2015. godine i do sada smo realizovali brojne projekte, samostalno i u saradnji sa partnerima (Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine- Zvečanska, Razvojni vrtić Venčić i uz podršku Erste banke i Fondacije Trag). 2018. godine smo proglašeni za najboji startap u Srbiji sa najvećim društvenim uticajem u svojoj oblasti rada (Central European Startup Award- Best Social Imapct Satrtup Award).

Projekat ćemo u celosti izvesti na volonterskoj bazi i za projekat nismo finansirani od strane drugih organizacija i institucija.

Sva dodatna pitanja možete uputiti odgovornom licu za Artysh:Lab, Nedi Aleksić, na mejl srcem@artyshlab.org

PRIJAVA


Prisustvom kulturnom događaju, deca su imala priliku da oplemene svoja osećanja muzičkim sadržajima koji su ih povezali sa grupom i posredovala osećanja pripadnosti i povezanosti sa socijalnom sredinom. Ujedno su im dala mogućnost da učestvuju svi, u onolikoj meri koja je usklađena sa mogućnostima da se izraze, osete se zadovoljno i razvijaju osećaj sampoštovanja.

Utisci saradnika
Stručni saradnik/ psiholog